TAKAS PAZAR-I / Kriz varsa feminist elbirliğimiz var!

İstanbul Mor Mekan'da ekonomik krizin büyük bir özbakım krizi olarak omuzlarımıza yüklendiği bir dönemde, birbirimizle dayanışmanın yollarını aramak için buluşuyoruz. 27 Şubat Pazar günü, feminist hayallerimizin ve mücadelemizle kesiştiği Mor Mekan'da yapacağımız Takas Pazar-ı'nda, "Kriz varsa feminist elbirliğimiz var!" demek için bir araya geliyoruz.

TAKAS PAZAR-I / Kriz varsa feminist elbirliğimiz var!

Ekonomik krizin büyük bir özbakım krizi olarak omuzlarımıza yüklendiği bir dönemde, birbirimizle dayanışmanın yollarını aramak için buluşuyoruz. 27 Şubat Pazar günü, feminist hayallerimizin ve mücadelemizle kesiştiği Mor Mekan’da yapacağımız Takas Pazar-ı’nda, “Kriz varsa feminist elbirliğimiz var!” demek için bir araya geliyoruz.
Bakım-özbakım krizini derinleştirirken hepimizi “bireyci, mülkiyetçi, istifçi, tüketici” bireylere de dönüşmeye zorlayan toplumsal gerçekliğin karşısına gerçek bir hayali koyuyoruz. Patriyarkal kapitalizmin yol açtığı bakım-özbakım krizinin karşısında gerçek bir hayalle duruyoruz: Rekabetin karşısına feminist elbirliğini; umursamazlığın karşısına birbirimizi gözetmeyi; kayıtsızlığın karşısına karşılıklı ilgiyi, şefkati ve özeni; her şeyi metalaştırılıp üretimin ve tüketimin para ilişkilerine sıkıştırılmasının karşısına feminist dayanışmayı koyuyoruz.
Çünkü biliyoruz: Kadın dayanışması karşılıklı yardım arzusu ve ihtiyacından; şiddet ve tahakkümden kurtulma arayışından doğan ele geçirilemez, paha biçilemez bir akış, yok edilemez bir nehirdir. Elbirlikçi bir insan topluluğunu yaratmayı amaçlayan şenlikli bir girişimdir. Kadın dayanışması, birbirimizin ihtiyacını gözettiğimiz, birbirimizi umursadığımız o dünyayı deneyimlediğimiz o “başka yerdir”. O “başka yer” olmadan insan toplumu ve biz var olamayız. O “başka yerin” dışında yalnız kalınca yoksul düşeriz. Ama o “başka yerde” bir araya geldiğimizde hepimiz düşündüğümüzden çok daha güçlü ve zenginiz.
Biriktirmek değil paylaşmak; hayatta kalmak değil ışıltılı bir insan topluluğu olarak yaşamak istiyoruz. Patriarkal kapitalizmin sadece kaynaklarımızı değil, tüm hayatımızı, zamanımızı tüketip bizi yalnız, yoksul ve endişeli bireylere dönüştürdüğü bir dünyada, tekrar ediyoruz: “Kriz varsa, feminist elbirliğimiz var”.
Tüm bunların tek bir “takasla” mümkün olmayacağını biliyoruz. Ama seni Takas Pazar-ı’nda sadece evindeki-elindeki fazlalıkları bırakacağın bir takasa değil, hem kendi ihtiyacını ifade edeceğin hem başkalarının ihtiyaçlarını gözeteceğin feminist bir kolektivitenin ilk adımlarını atmaya çağırıyoruz. Seni Takas Pazar-ı’nda sadece takasa değil, krize karşı feminist bir dayanışma, feminist bir elbirliği ilişkisi kurma adımlarını tartışmaya, ortak yollar-çareler aramaya; şarkılı-türkülü-atölyeli-tartışmalı feminist dayanışmaya çağırıyoruz.
Seni 27 Şubat Pazar günü Mor Mekan’da kuracağımız ortak sofraya bir tabak koymaya; adına takas dediğimiz dayanışma sofrasına umursamazlık duvarlarını yıkarak katılmaya; yalnızlığın yoksulluğunu elbirliğinin zenginliğiyle aşacak bir alışverişe çağırıyoruz. Seni 27 Şubat Pazar günü Mor Mekan’daki Takas Pazar-ı’nda krizin tam ortasında hepimizin birbirimize “güzel ve mutluluk saçan şeyler” verdiği bir güne çağırıyoruz.
Program:
11.00- Kahvaltı sefası (Herkes birşey getirse soframız bayram olsa!)
13.00 – Takas /atölyeler (Bir yandan birbirimize güzel ve mutluluk saçan şeyleri alıp verelim, bir yandan küçük beceri atölyelerinde birbirimize birşeyler öğretelim. Takası sadece giysilerden ibaret görmeyelim, yiyecek maddesi, küçük ev aletleri veya kitaplar da ihtiyacımız)
15.00 – Krize karşı feminist elbirliğimiz üzerine sohbet-muhabbet (Patriyarkal kapitalizmin krizlerine karşı kadınlar tüm dünyada neler yapıyor; feminist sosyal dayanışma ekonomisi nedir; biz neler yapabiliriz; dayanışmayı direniş aracına nasıl dönüştürebiliriz?)

Takas Pazar-ı için kayıt formuna buradan ulaşabilirsiniz

Yorumlar