Erkek şiddetine sessiz kalmıyoruz; Fatma yalnız değildir!

Mersin Gülnar'da miras hakkından vazgeçmediği için darp edilen Fatma Su ile birlikte Kadın Savunma Ağı olarak yaptığımız basın açıklaması

Erkek şiddetine sessiz kalmıyoruz; Fatma yalnız değildir!

30 Eylül Pazartesi günü Gülnar’ın Çukurasma köyünde yaşayan Fatma Tufanoğlu, erkek kardeşi Saim S’nin azmettirmesiyle abisi Mustafa S tarafından sokak ortasında ağır şekilde darp edilmiştir. Erkek kardeşler uzun bir süredir Fatma’ya miras hakkından feragat etmesi için psikolojik şiddet uygulamış, amaçlarına ulaşamayınca tehdit ve fiziksel şiddete başvurmuştur. Ataerkil düzenin mülkün erkekten erkeğe aktarılmasını, aileye ait mülklerin erkeğe ait olmasını öngören ayrımcı anlayışının sonucudur yaşanan bu olay. Bu düzende kadın ailedeki erkekler tarafından barınma ihtiyacını karşılayacağını, ekip biçerek geçimini sağlayacağı mülklerden yoksun bırakılarak ekonomik açıdan güçsüz ve savunmasız hale getirilmektedir. Aileye ait mülkten pay talep ettiğinse ise bunun karşısında şiddet meşru görülmektedir.

Erkekler bu cüreti iktidarın ayrımcı politikalarından almaktadır. Oysaki Türkiye’nin çekincesiz olarak imzalamış olduğu İstanbul Sözleşmesine göre taraf devletler kadın erkek eşitliğini ve kadını güçlendirecek politikalar geliştirmeyi ve uygulamayı taahhüt etmiştir. İstanbul Sözleşmesi uygulanmalıdır ve Toplumsal Cinsiyet eşitsizliğini derinleştiren politikalardan vazgeçilmezidir. Çünkü bu son olayda da olduğu gibi toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ataerki güç ilişkileri yaşamlarımıza kast etmektedir.

Bizler ölmek değil yaşamak istiyoruz! Ancak güçsüz, çaresiz ve savunmasız değiliz. Çünkü kadın kadını savunur, kadın kadınla dayanışır. Fatma’nın yanındayız ve sürecin takipçisiyiz.  Hiçbir kadın savunmasız kalmasın!

Yorumlar