8 Mart’ta grev yapmanın çeşitli yolları: Ayağa Kalk, Diren, Örgütle, Dans Et, Konuş, Karşı Koy -Zillah Eisenstein

8 Mart Kadınlar Gününün uzun bir emek tarihi vardır. Bir kadın grevi, grevin klasik kavramından daha karmaşık ve çok yönlüdür. Kadınların yaptıkları i

8 Mart’ta grev yapmanın çeşitli yolları: Ayağa Kalk, Diren, Örgütle, Dans Et, Konuş, Karşı Koy -Zillah Eisenstein

8 Mart Kadınlar Gününün uzun bir emek tarihi vardır. Bir kadın grevi, grevin klasik kavramından daha karmaşık ve çok yönlüdür. Kadınların yaptıkları işin çoğu fabrikaların ya da restoranların ya da günlük bakım birimlerinin dışında olur ve hiçbir şekilde ücretlendirilmez. Kadınların emek harcadığı ne kadar çok şey varsa, grev yapmanın da o kadar yolu da vardır.

ABD’deki 8 Mart 2017 Uluslararası Kadın Grevi, her türlü sömürüye maruz kalmış, her renkten, biyolojik ve toplumsal cinsiyetten, sınıftan, ulustan ve kimlikten, trans ve natrans tüm kadınların özgürleşmesi için bir katalizör olmayı umut ediyor. “Biz” tam şu anda göz ardı etmememiz gereken bir fırsata sahibiz. 8 Mart Kadınlar Gününün uzun bir emek tarihi vardır. Bir kadın grevi, grevin klasik kavramından daha karmaşık ve çok yönlüdür. Kadınların yaptıkları işin çoğu fabrikaların ya da restoranların ya da günlük bakım birimlerinin dışında olur ve hiçbir şekilde ücretlendirilmez. Kadınların emek harcadığı ne kadar çok şey varsa, grev yapmanın da o kadar yolu da vardır.

Kadınların her zaman var olan politik dilde yaratıcı ve özgün olması gerekiyor. Bu nedenle bizim için bir grev, buradaki biz  “çok kapsamlı”dır, kısmen grevin anlamını yeniden keşfetmek demektir. Yerleşik söylemde grev, kişinin çalıştığı yerde olur ve çalışma da fabrika ya da servis işlerindeki ücretli emek anlamına gelir. Ve pek çok kadın, özellikle beyaz olmayan kadınlar bu yerlerde çalışırlar. Fakat kadınların işi mütemadiyen başka yerlerde devam ediyor ve pek çok kadın geleneksel işlerde çalışsın çalışmasın bu işleri yapıyor. Bu nedenle Uluslararası Kadın Grevi, tüm kadınların yaptığı işlerin çeşitli, farklı ve karışık biçimlerini tanıyan yeni yollarla grev yapma niyetindedir. Dolayısıyla Kalifornia’dan New York’a, Wisconsin’e, Washington DC’ye, Illinois’e, ülke çapında yapılacak eylemlerin, bilindik veya henüz bilinmedik pek çok çeşidi var.

Grevin amacı her gün yapılan işi durdurmak ve işin yapılmadığını insanların bilmesini sağlamaktır. Ayrıca işin, işçiler emeğinin adaletsizce alınmasına, çalınmasına, hakkının ödenmemesine vb. hayır dediği için yapılmadığının bilinmesini sağlamaktır. Kadınlar olarak, bizim emeğimize asla bedeli ödenmiyor.  Üstelik sömürünün ırkçı bir hiyerarşisi var. Genellikle emeğimiz hiçbir şekilde ödenmiyor. Neredeyse tüm kadınların ev içi emeği ücretsiz ve kadınlar, özellikle beyaz olmayan kadınlar başka birinin evinde çalıştığı zaman, aşırı sömürücü maaşlara çalışıyor.

Kadınlar aynı zamanda yemek ve giyecek gibi ihtiyaçların asıl tüketicileri gibi de çalışıyorlar. Bu tüketici emeği dağınık ve kaotik. Aile hayatının duygusal emeği tam zamanlı bir iş; fakat çoğu kadın bunun yanı sıra başka işlerde de çalışıyor. Kadınlar düzenli olarak çok fazla işi birlikte yapıyorlar, dolayısıyla emeğin üçlü günü kaçınılmaz son: –yeniden üretim, üretim ve ev içi- tüketici eş zamanlı olarak çalışmaya devam ediyor. Bu nedenle Uluslararası Kadın Grevi, kadınları 8 Mart’ta karmaşık hayatlarını yansıtacak yeni yaratıcı yollarla direnmeye ya da grev yapmaya çağırıyor. Bu eylemler emek gücündeki çalışan kadınların örgütlediği hali hazırda devam eden seferberliği büyütecek. Bu sendikalar ve çalışma grupları, işten çıkarılmaya maddi olarak kaldıramayacak işçileri korumak için yeni stratejiler de planlıyorlar, bu nedenle kısmi iş bırakmaları, tatil ve hastalık izinleri gibi hakların kullanımı da olacak.

“Biz”im kılavuzumuz, emeğimizi görünür kılmak, özellikle de toplumun büyük bir kısmınca görünmeyen emeğimizi. Bir arkadaşımın bana önerdiği gibi: Belki ailelerimiz için yaptığımız görünmez bakım işlerinden çekilmek yerine, onları görünür kılabiliriz: Günlük emeği tanımlayan bir Facebook postu ve/veya bir tweet yazarak. Ve diğerlerine aynısını yapmalarını söyleyebiliriz. “Bugün 3 defa kahvaltı hazırladım, 2 makine çamaşır yıkadım, akşam yemeği için alışveriş yaptım, 4 saat ofise gittim, eve geldim, yemeği yaptım, çıldırmış bir çocuğu sakinleştirdim ve…” Ulusal eylem komitesi Uluslararası Kadın Grevi/ABD web sitesine bir giriş sistemi kurmayı istiyor böylece kadınlar günlük ve kolektif olarak emek hesabı tutabilirler.

Ve 8 Mart’ta işinizin hangi kısmını yapmayacaksanız bunu yapabileceğiniz en fazla şekilde ilan edin. Zamanla bu sizi işinizden özgürleştirecektir. Umuyoruz ki; birbirinizi desteklemek için; birbirinizi dinlemek için; size zalimce gelen şeylere karşı örgütlenmek için diğer kadınlarla birleşeceksiniz. Hiç bir eylem önemsiz değildir. İş yerinizin ya da bir süpermarketin dışında bir döviz tutun. Bunun için tek ihtiyacınız olan iki kişi. Emeğimiz birden çok mekana dağılmış durumda, bu nedenle direnişimiz de dağılacak. Güveneceğiniz ve birlikte direneceğiz küçük ya da büyük topluluklar kurun. Irkçılık karşıtı/anti-kapitalist devrimci süreç böyle olur.

Uluslararası Kadın Grevi ve Ocak 2017’de başlatılan Kadın Yürüyüşü (Women’s March);  “kadınsız bir gün” e dikkat çekmek için yürütülen Kadın Yürüyüşü kampanyası ile birlikte emeğin ücretli ve ücretsiz çeşitli biçimlerini kabul etmesi dolayısıyla 8 Mart için benzer kararlara sahipler. Mümkün oldukça birlikte çalışıyoruz, bunların yanı sıra otonom kararlarımız da olabilir. Biz, kadınlar ne yaparsa onu yapıyoruz: ortaklık yapıyoruz, paylaşıyoruz, destekliyoruz, birbirimize sarılıyoruz ve farklılıkları aşıyoruz.  Hepimiz güç birliklerimizi büyütmeyi isterken, aynı zamanda, pek çoğumuzun ırkçılık karşıtı, sömürgecilik karşıtı,  kadın düşmanlığı karşıtı ve neoliberalizm karşıtı tavizsiz kararlarımız da var. Kararlarımızın bu bilinmeyen bileşimi dışında, yüzde 99 için yeni bir feminizm geliştiriyoruz. Bunun işe yaramayacağını söylemek için fazla istekli olmayın. Bunun işe yaraması için bize bir şans verin. Irk, sınıf, toplumsal cinsiyet ve cinsel kimlik farklıkları arasında iş birliklerinin olası olduğu koalisyonlar olarak gelişecek bir yoldaşlığa karar vermek ve inşa etmek gerekiyor acilen. 8 Mart’tan önce ve 8 Mart günü yapılacak olan tüm bu eylemler var olan politik rejime karşı durmak ve parçalamak için bizi hazırlıyor. Yaklaşan her neyse “biz” onun için hazırlanıyoruz. “Biz” devrimci bir direniş inşa ediyoruz. 8 Mart’ın kendisi bir son değil. 8 Mart risk ve güven içeren yeni ittifaklar ve koalisyonları harekete geçirme süreci.

Eğer, özellikle iş yerlerinde, kadınlara yönelik cinsel şiddetin günlük hayatın bir parçası olduğunu düşünüyorsanız; beyaz ırkın egemenliğini kaldırmak istiyorsanız; geçinmeye yetecek ücret istiyorsanız; gebelik önleme ve kürtaj olanaklarına erişim istiyorsanız; evrensel ve düşük maliyetli sağlık hizmetlerine inanıyorsanız; her yerde savaşlara son vermek istiyorsanız, tüm göçmenleri sınır dışı etme politikalarına son vermek istiyorsanız; savaşlar sona erene kadar mültecileri memnuniyetle barındırmak istiyorsanız; bu karışık dönemde şehrinizin bir sığınak olmasını istiyorsanız; hapishaneler yerine okullar inşa etmek istiyorsanız; silahların önce kontrol edilmesini ve sonra yok edilmesini istiyorsanız; Filistinlilerin özgür ve eşit olmasını istiyorsanız; çevresel yıkımdan gezegeni korumak istiyorsanız; dünya genelinde kürtaj yaptırmak isteyen her kadının kürtaj olabilmesini istiyorsanız; açlık ve yoksulluğa son vermek istiyorsanız… 8 Mart’ta “biz” le grev yapmak istiyorsanız tek yapmanız gereken yaptığınız iş(lerle) ilgili bir eyleme karar vermek ve bunu diğerleriyle paylaşmak.

Kadınlar çoktandır bunu yapmaya hazırlanıyor. Miami, Florida’da bir doktor sigortasız ve belgesiz hastalarını tedavi ederken Uluslararası Kadın Grevi’ni destekliyor olacağını söylüyor.  Güney Afrika’dan bir arkadaş 8 Mart’ta “kadınlar, ırk ve devrim” hakkında konuşacak olan bir konuşmacıyı üniversitesine davet edeceğini söylüyor. Polonya’da kadınlar bedenlerinin istismarlarına ve haklarının inkarına daha fazla katlanmayacaklarını yazıyorlar. Kazanmak için kendilerine en elverişli silah olan “dayanışmaya” sahip olduklarını söylüyorlar.  Bir kadını etkileyen, hepimizi etkiler. Yönetenlerin onlardan korkması gerektiğini söylüyorlar. Diyorum ki, haydi Polonyalı kızkardeşlerimize katılalım.

8 Mart’ta Washington’da ülke genelinden işte, evde, savaşta, kadına yönelik her tür şiddete karşı, dünyaya karşı ayağa kalkan ve cinsel şiddetin ve tüm tekerrürlerinin son ermesini talep eden çalışan kadınlar,  “Bir Milyar Kadın Ayağa Kalkıyor”dan kadınlarla birlikte kitlesel bir mitinge katılacaklar. Çalışma Bakanlığı’nı kuşatacaklar. Onlar ve diğer aktivist guruplar gösteriler düzenleyecek, miting yapacak ve sömürüye, iş yeri şiddetine hayır diyecek; geçinmeye yetecek ücret, ücretli izin ve iş yerinde işçi haklarına ise evet diyecekler.  Her renkten olan bu kadınlar “biz” hepimizin başarmak istediği dayanışmayı gösterecekler. Eylemleri dünyanın her yerinde ırksal, cinsel ve ekonomik adalet için ayağa kalkan kadınlarla dayanışma içinde yapılacak. Yapabiliyorsanız onlara katılın.

Kadınlar, neoliberalizmin zulmüne ve Siyah ve koyu tenli insanların sınır dışı edilmesine ve suçlu muamelesi görmesine karşı çıkan bir feminizm için, Washington Meydanı Parkı veNew York’ta herkesin önünde birlikte direnecekler. Yüzde 99 için ve yüzde 99 ile bir feminizm örgütleyecekler.

Nawal el Saadawi, Mısır’dan bizimle birlikte olacak. Yıllar önce, Amerikalı kadınlar ona, Arap Baharı sırasında Mısır’daki devrimle nasıl dayanışabileceklerini sorduklarında, “Kendi devriminizi yapın ve dünyanın kalanını emperyalist hükümetinizden kurtarın” demişti. Ve şimdi “biz” umuyoruz ki bunu yapmaya başlayacağız.

Sizin için ve arkadaşlarınız için neyin anlamlı olduğunu bulun ve 8 Mart için örgütlenin. Uluslararası Kadın Grevi’nin deklarasyonunu okuduğunuz zaman, geniş ve kapsamlı bir dizi karar göreceksiniz. Bu Irkçı/kapitalist hetero-ataerki’ye karşı; anti-emperyalist ve sömürge karşıtı bir feminizm. Bu beyaz egemenliğine ve tecavüz kültürüne karşı bir feminizm. Tereddütlü olsanız bile, kararların bazılarına katılmasanız bile, bakışın yetersiz olduğunu düşünüyor olsanız bile, bize katılın. Bize katılın ve bizimle bağ kurun. Birlikte yeni bir devrimci yoldaşlık kuracağız.

8 Mart’taki kadın eylemleri, mitingleri ve yürüyüşleri göreve başlamasından sonra Trump rejimine karşı, Washington’daki Kadın Yürüyüşü ve ülke ve dünya çapında yapılan kardeş yürüyüşlerle başlayan ilk direnişlerin bir parçasıdır. Direniş eylemleri o zamandan sonra hızla devam etti. ABD’deki Uluslararası Kadın Grevi bu süreci devam ettirecek. Ve süreç bizi bir araya gelmemiz gereken ve rejimi yıkmamız gereken zamana hazırlıyor. Kimse bu anın ne zaman olacağını bilmiyor fakat bizi hazırlayacak yoldaşlığı nasıl kuracağımızı biliyoruz. Devrimci direniş bir süreçtir. Bu süreci başlatmamıza ve büyütmeye devam etmemize yardım edin.

Umuyoruz ki, Uluslararası Kadın Direnişi, ortak ve farklı ihtiyaçlarımız arasında ve onlarla birlikte güç birlikleri kurmamıza yardım edecek. Uyum gerekmiyor, sadece mümkün olana güven ve inanç gerekiyor.

 

[The Feminist Wire’daki 27 Şubat 2017 tarihli İngilizce orjinalinden Banu Servetoğlu tarafından Sendika.Org için çevrilmiştir.]

Yorumlar