Sen, Ben, O Birlikte Direnmeye! 25 Kasım’da Sokağa

Kadın Savunma Ağı'nın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü için yaptığı çağrı: "Hayatımız için, haklarımız için, eşitlik için sen, ben, o direnmeye!"

Sen, Ben, O Birlikte Direnmeye! 25 Kasım’da Sokağa

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü, 25 Kasım, 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti’nde faşist diktatör Trujillo’ya karşı mücadelenin öncüsü olan üç kız kardeşin; Maria Mirabel, Minerva Mirabel ve Patria Mİrabel’in öldürüldüğü gün. Kod isimleri “Kelebekler” olan Mirabel Kardeşler 61 yıldır dünyanın dört bir yanında erkek-devlet şiddetine karşı direnen kadınların özgürlük mücadelesinde yaşıyor.

Her 25 Kasım’da Kelebekler’in kanat çırpışını sokaklara taşıyoruz. Bu yıl da Mirabel Kardeşlerin cüretiyle erkek-devlet şiddetine karşı sen, ben, o birlikte direnmeye!

Evdeki  şiddetin sokaktaki  şiddetle, erkek şiddetinin devlet şiddeti ile birleştiği, salgının yeniden ağırlaştığı koşullarda 25 Kasım’a gidiyoruz. Dört yanımız patriyarkal kapitalizmin yarattığı yıkımla kuşatılmışken umutsuzluğa kapılmadan nesneleştirilen bedenlerimizi, varlıklarımızı hep birlikte bu yıkıcılığın karşısına dikiyoruz. Gücümüzü dayanışmamızdan, cüretimizi örgütlülüğümüzden alıyoruz. Kadından kadına çağrımızı yükseltiyoruz: Sen, ben, o birlikte direnmeye!

Feministlerin yazdığı İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı alan, faili devlet adamları olan kadın cinayetlerini örtbas edip cezasızlıkla ödüllendiren, özsavunma uygulayan kadınları adeta ölmediği için cezalandıran, kadınların hak arama mücadelesinin karşısına barikatlar kuran, LGBTİ+’ları yok sayıp nefreti örgütleyen faşizmin ve onun en önemli dayanaklarından birisi olan erkek şiddetinin karşısında  sen, ben, o birlikte direnmeye!

Dinci gericilik faşizmi ve patriyarkayı doğallaştırmanın  temel aracı haline getiriliyor. Diyanet fetvalarıyla hayatlarımızın her anına, makbul/makbul olmayan kadın ayrımları dayatılıyor; kadınlar aileye kapatılmaya çalışılıyor. Afganistan’da kadınları katleden, tüm özgürlüklerine saldıran Taliban için inanç olarak bir farkları olmadığını savunanlar cihatçı terör örgütünü ülkeye davet ediyor. Türkiye’den Afganistan’a kadın dayanışmasını büyüterek laikliği savunalım. Hayatlarımızı kuşatan dinsel baskılara karşı sen, ben, o birlikte direnmeye!

Borçlu, işsiz ya da güvencesiz çalışan, evin- ailenin-toplumun tüm yükünü sırtlayan; emeği görünmeyen, karşılıksız kalan  tüm kadınlar patriyarkal kapitalizmin karşısına dikiliyoruz.  Ev ev, işyeri işyeri, okul okul, sokak sokak  sen, ben, o birlikte direnmeye!

Doğa ve kadın bedeni üzerindeki tahakkümle yağmanın; ekolojik krizin ağırlaştırdığı erkek egemenliğinin ancak birlikte son bulacağını biliyoruz. İklim krizine, doğanın yıkımına ve  sömürgeleştirilmesine karşı sen, ben, o birlikte direnmeye!

Ataerkil kapitalizmin çoklu krizleriyle nesneleştirilen tüm kadınları, sen, ben, o birlikte direnmeye çağırıyoruz. Dünyayı sırtında taşıyanları, bizi ezen toplumsal koşulları kolektif direnişimizle alt edecek feminist bir özsavunma hareketi kurmaya çağırıyoruz! 25 Kasım’a giderken, İstanbul Sözleşmesiʼnden bir gece yarısı çekilen tek adama ve ondan güç alan bütün adamlara hep birlikte haykıralım ; siz sözleşmeden çekilirseniz biz İstanbul Sözleşmesi oluruz!

Evde, sokakta, işte, okulda, kampüste bulunduğumuz her yerde patriyarkaya karşı suç ortaklığımızı büyütelim. Her yerde birbirimizi savunduğumuz ağları örgütleyelim. Ve kadından kadına çağrımızı yükseltelim.

Sen, ben, o birlikte direnmeye! 25 Kasım’da sokaklara!

Yorumlar