Kadın Savunma Ağı Kemalpaşa’da feminist özsavunma atölyesinde buluştu

Şiddet her yerde; evde, sokakta, iş yerinde, otobüste. Pandemiyle birlikte hayatımızdaki şiddet daha da yaygınlaştı. Bizlerse özgür ve özerk kadınlar olarak yaşamak; kendi hayatlarımızın; kendi kararlarımızın; kendi bedenlerimizin ve kendi geleceğimizin sahibi olmak istiyoruz.

Kadın Savunma Ağı Kemalpaşa’da feminist özsavunma atölyesinde buluştu

1-2 Şubat tarihlerinde olan atölye Kemalpaşa Mor Mekan’da gerçekleştirildi. Erkek şiddetinin kaynağının ve bu kaynağı ortadan kaldıracak yöntem ve araçların konuşulduğu feminist özsavunma atölyesine yaklaşık 20 kadın katıldı. Atölye sonunda kadınlar feminist özsavunma atölyesini Kemalpaşa’da yaygın olarak yapma kararı aldı.

Feminist özsavunma atölyeleri, kadınların hayatını denetim altına almaya çalışan erkek şiddetine karşı feminist öz-bilinç, öz-saygı ve özerklik bilincini ve yeteneklerini öz-deneyimlerimizden yola çıkarak geliştirmeyi hedefleyen kişisel, zihinsel ve pratik çalışmaları kapsayan dört haftalık bir içeriğe sahiptir ve her oturum 2,5 saat sürmektedir.

“Şiddet her yerde; evde, sokakta, iş yerinde, otobüste. Pandemiyle birlikte hayatımızdaki şiddet daha da yaygınlaştı. Bizlerse özgür ve özerk kadınlar olarak yaşamak; kendi hayatlarımızın; kendi kararlarımızın; kendi bedenlerimizin ve kendi geleceğimizin sahibi olmak istiyoruz.” diyerek atölye sonunda feminist özsavunma atölyelerine çağrı yaptı.

 

Yorumlar