Evlere kapanırken unutmayalım: “Şiddete karşı haklarımız var!”

Pek çok kadının şiddet failleriyle bir arada kalmak zorunda olduğu bu süreçte, "evlerimiz" kadınlar için her zaman güvenli bir alan değil. Bu nedenle, bugün komşumuzun evinden yükselen seslere daha çok dikkat etme, faille tüm gün birlikte kalmak zorunda olan kadınlarla dayanışma vaktidir. Bugün şiddete karşı haklarımız olduğunu hatırlama, anlama ve anlatma vaktidir. Çünkü Korona'dan da erkek şiddetinden de ölmek istemiyoruz

Evlere kapanırken unutmayalım: “Şiddete karşı haklarımız var!”

Tüm dünyayı saran Korona Virüsü salgını sonrasında, binlerce kişinin test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine devlet yetkililerinden, uzmanlara herkes bu salgının önlenebilmesi için evlere kapanmak gerektiğinin tekrar tekrar altını çiziyor. Çin’de başlayan salgının önlenebilmesi için de milyonlarca insan eve kapanmıştı. Sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından ise Çin’de kadınlar rekor sayıda boşanma talebiyle adliyelere gitti.

Türkiye’de de benzer önlemler alınmaya çalışılırken, Kadın Savunma Ağı olarak hatırlatmak istiyoruz:

“Tüm örtbas etme çabalarına rağmen geçtiğimiz yıl, Türkiye’de son on yılın en yüksek kadın cinayeti yaşandı. Erkek şiddetiyle katledilen kadınların %95’inin eş, partner ya da akraba tarafından öldürüldüğünü; öldürülen kadınların %75’inin cinayet mahallinin evleri olduğunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamak zorunda kaldı.

Pek çok kadının şiddet failleriyle bir arada kalmak zorunda olduğu bu süreçte, “evlerimiz” kadınlar için her zaman güvenli bir alan değil. Bu nedenle, bugün komşumuzun evinden yükselen seslere daha çok dikkat etme, faille tüm gün birlikte kalmak zorunda olan kadınlarla dayanışma vaktidir. Bugün şiddete karşı haklarımız olduğunu hatırlama, anlama ve anlatma vaktidir. Çünkü Korona’dan da erkek şiddetinden de ölmek istemiyoruz”

CORONA’DAN KORUNMAK İÇİN KAPANDIĞIMIZ EVLERDE ŞİDDETTEN DE KORUNMAK İÇİN HAKLARIMIZI HATIRLAYALIM:

6284 Sayılı Kanun’a göre şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlar

 • Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde, uygun barınma yeri sağlanmasını, sığınağa yerleştirilmesini,
 • Hayati tehlikesinin bulunması halinde, kendisi ve varsa çocuklarının geçici koruma altına alınmasını
 • Kimlik bilgilerinin tüm resmi kayıtlarda gizlenmesini
 • Uygun koşullarının varlığı halinde iş yerinin değiştirilmesini
 • Evli olması halinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesini
 • Tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulmasını
 • Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri’nden psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal bakımdan, rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesini
 • Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere, geçici maddî yardım yapılmasını
 • Çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını desteklemek üzere kendisine ücretsiz kreş imkânının sağlanmasını
 • Hayati tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması halinde kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesini
  İsteyebilirler.

CORONA’DAN KORUNMAK İÇİN KAPANDIĞIMIZ EVLERDE ŞİDDETTEN DE KORUNMAK İÇİN HAKLARIMIZI HATIRLAYALIM:

6284 Sayılı Kanun’a göre şiddet uygulayan kişiye ilişkin aşağıdaki önleyici tedbirler istenebilir.

 • Şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması
 • Müşterek konuttan veya halen bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi
 • Korunan kişinin bulundukları konuta, okula, işyerine yaklaşmaması
 • Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması
 • Gerekli görülmesi halinde şiddete uğramamış olsalar bile korunan kişinin yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki tesisine ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması
 • Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi
 • Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi
 • Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları, kamu görevi nedeniyle taşıyor olsa dahi, kolluğa teslim etmesi
 • Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların  bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması halinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması
 • Şiddeti uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan kişi ise tedbir nafakası vermesi

NOT: İlgili tedbirler en çok 6 aya kadar verilebilir. Tedbirleri gerektiren haller devam ediyorsa tekrar istenebilir. Bu tedbirler için İlçe Emniyet Müdürlükleri’nde bulunan Aile İçi Şiddet Büroları’na, en yakın Savcılığa ve Aile Mahkemelerine başvurulmalıdır. Acil durumlarda ALO POLİS 155, ALO JANDARMA 156, ALO SOSYAL DESTEK HATTI 183 aranmalıdır. Şiddet eylemi aynı zamanda Ceza Yasası’nda tanımlı bir suç oluşturuyorsa, bununla ilgili polis ve savcılığa şikayette bulunulabilir. Şiddet uygulayan eşten boşanmak isteniyorsa ve avukatlık ücretini karşılayacak maddi durum yoksa Baroların Adli Yardım Bürolarına başvurulmalıdır.

 

Kadın Savunma Ağı - Yaşamak İstiyoruz Broşürü

Yorumlar