Antalya Kadın Savunması’ndan eylem:”3718 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Hükümsüzdür!”

Antalya Işıklar Caddesi'nde bir araya gelen kadınlar "3718 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümsüzdür" diyerek sözde kararnameyi yırttı.

Antalya Kadın Savunma Ağı,  20 Mart’ta bir gece yarısı kadınlar için yaşam güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi’nin fesh edilmesine karşı Işıklar Caddesi’nde bir araya geldi.  “3718 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümsüzdür.İstanbul Sözleşmesi bizim! ” diyen kadınlar sözde kararnameyi yırtıp, bir açıklama gerçekleştirdi.

Antalya Kadın Savunması’nın açıklaması şöyle:

20 Mart Cumartesi gününe uyandığımız da uykularını kaçırdığımız erkeklerin bir gece yarısı yaşamlarımızın ve haklarımızın güvencesi olan İstanbul Sözleşmesini feshetmeye cüret ettiklerini öğrendik.

Bu açıkça kadınlara, lgbti+lara, çocuklara, engellilere, mülteci ve göçmenlere hedef alan bir saldırıdır. İstanbul sözleşmesinin yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddetmek süregelen ve gittikçe artan şiddeti meşrulaştırmak, faillerinin sırtını sıvazlamak ve suçları sahiplenmek demektir.

Anayasa’nın 104’üncü maddesine göre Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile temel hak ve kişi hakları düzenlenemez. Dolayısıyla; insan haklarını düzenleyen İstanbul Sözleşmesi’nin cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile feshedilmesi hukuka aykırıdır. Kaldı ki iktidar da çok iyi biliyor; Kadınlar arkasından çekilmedikçe İstanbul Sözleşmesi yürürlüktedir!

Biz kadınlar haklarımız kimsenin lütfetmesi ile kazanmadık birinin sözüyle vazgeçelim,

Biz kadınlar erkek adalete güvenmiyoruz ki yüzümüzü oraya dönelim.

Biz kadınlar haklarımız ve hayatlarımız sokaklarda meydanlarda tırnaklarımız ile kazıya kazıya kazandık şimdi de kazandığımız yerde savunacağız!

İstanbul sözleşmesinden vazgeçmiyoruz!

Sokakları terk etmiyoruz!

Bu kararnameler hükümsüzdür!

Antalya Kadın Savunma Ağı

 

 

Yorumlar