Pandemi sonrası kentler ve kamusal alan – K. Zeynep Çelik

Bugünün neoliberal kentleri salgınların doğuşu ve pandemiye dönüşmesinde en önemli etmenlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Azmanlaşarak odağına rantı alan kent planlaması bugün canlıları katleden silahlara dönüşmüştür. Salgının odağında azman kentler olurken, salgından ciddi şekilde etkilenenlerin kentin çeperlerinde yaşayan yoksullar olduğunu görüyoruz. Salgının hem oluşumu hem de yayılmasında kentlerin ve kamusal alanların etkisi büyük.