“Yoksulluk karşısında feminist dayanışmamız var!” demek için takas pazarında buluşalım

İktidarın bizleri içine sürüklediği yoksulluk-yoksunluk sarmalının büyük bir özbakım krizi olarak omuzlarımıza yüklendiği bir dönemde, birbirimizle dayanışmanın yollarını aramak için buluşuyoruz. 10 Aralık Pazar günü, feminist hayallerimizin mücadelemizle kesiştiği Mor Mekan'da yapacağımız Takas Pazarı’nda, "Yoksulluk karşısında feminist dayanışmamız var!" demek için bir araya geliyoruz.

“Yoksulluk karşısında feminist dayanışmamız var!” demek için takas pazarında buluşalım

Bir yandan yoksullukla mücadele ederken bir yandan da hayatlarımızı savunmaya çalışıyoruz. İktidar içerisinde şiddet, sömürü, istismar olan ”kutsal aile” yalanıyla İstanbul Sözleşmesi’nden nafaka hakkımıza, 6284’ten medeni kanuna kadar tüm kazanılmış haklarımıza saldırarak heteronormatif ailenin güçlendirilmesi için var gücüyle çalışırken bizler bu ailelere mahkum olmamak için mücadele ediyoruz. Artmayan maaşlara, KYK burslarına oranla kat be kat artan kiralar, faturalar, harcamalar derken bir kadının ekonomik olarak tek başına hayatta kalmasının neredeyse imkansız olduğu koşullarda hayatta kalmaya çalışıyoruz. İktidar ise bize tek bir seçenek sunuyor: Ya “baba” evine dön ya da bir “koca” bul. Feminist dayanışma ile bu sıkıştığımız çember içinde başka bir seçenek olduğunu biliyoruz. Yoksulluk karşısında ailenize değil, birbirimize sığınıyoruz!

Bakım-özbakım krizi her geçen gün derinleşirken hepimizi “bireyci, mülkiyetçi, istifçi, tüketici” bireylere de dönüşmeye zorlayan toplumsal gerçekliğin karşısına gerçek bir hayali koyuyoruz. Patriyarkal kapitalizmin yol açtığı bakım-özbakım krizinin karşısında gerçek bir hayalle duruyoruz: Rekabetin karşısına feminist elbirliğini; umursamazlığın karşısına birbirimizi gözetmeyi; kayıtsızlığın karşısına karşılıklı ilgiyi, şefkati ve özeni; her şeyi metalaştırılıp üretimin ve tüketimin para ilişkilerine sıkıştırılmasının karşısına feminist dayanışmayı koyuyoruz.

Çünkü biliyoruz: Kadın dayanışması karşılıklı yardım arzusu ve ihtiyacından; şiddet ve tahakkümden kurtulma arayışından doğan ele geçirilemez, paha biçilemez bir akış, yok edilemez bir nehirdir. Elbirlikçi bir insan topluluğunu yaratmayı amaçlayan şenlikli bir girişimdir. Kadın dayanışması, birbirimizin ihtiyacını gözettiğimiz, birbirimizi umursadığımız o dünyayı deneyimlediğimiz o “başka yerdir”. O “başka yer” olmadan insan toplumu ve biz var olamayız. O “başka yerin” dışında yalnız kalınca yoksul düşeriz. Ama o “başka yerde” bir araya geldiğimizde hepimiz düşündüğümüzden çok daha güçlü ve zenginiz.

Biriktirmek değil paylaşmak; hayatta kalmak değil ışıltılı bir insan topluluğu olarak yaşamak istiyoruz. Patriyarkal kapitalizmin sadece kaynaklarımızı değil, tüm hayatımızı, zamanımızı tüketip bizi yalnız, yoksul ve endişeli bireylere dönüştürdüğü bir dünyada, tekrar ediyoruz: “Yoksulluk karşısında feminist dayanışmamız var!”.

Tüm bunların tek bir “takasla” mümkün olmayacağını biliyoruz. Ama seni Takas Pazarı’nda sadece evindeki-elindeki fazlalıkları bırakacağın bir takasa değil, hem kendi ihtiyacını ifade edeceğin hem başkalarının ihtiyaçlarını gözeteceğin feminist bir kolektivitenin ilk adımlarını atmaya çağırıyoruz. Seni Takas Pazarı’nda sadece takasa değil; yoksulluğa karşı feminist bir dayanışma, feminist bir elbirliği ilişkisi kurma adımlarını tartışmaya, iktidarın aile dayatmalarına karşı ortak yollar-çareler aramaya; feminist dayanışmaya çağırıyoruz.

Seni 10 Aralık Pazar günü Mor Mekan’da adına takas dediğimiz dayanışma sofrasına umursamazlık duvarlarını yıkarak katılmaya; yalnızlığın yoksulluğunu feminist dayanışmanın zenginliğiyle aşacak bir alışverişe çağırıyoruz. Seni 10 Aralık Pazar günü Mor Mekan’daki Takas Pazarı’nda yoksulluğun tam ortasında hepimizin birbirimize “güzel ve mutluluk saçan şeyler” verdiği bir güne çağırıyoruz.

Kayıt için burayı tıklayabilirsin.