Suçlu Sizsiniz, İktidarınızı ve Kadın Cinayetlerini Tolere Etmiyoruz-Kadın Savunma Ağı

Cumhurbaşkanı İstanbul Sözleşmesi’nden çekilerek tüm kadınları her türlü şiddete açık hale getirip, kadın siyasetçileri hedef gösterir, mafya-devlet iç hesaplaşmasında taraflar kadın bedenleri üzerinde tepinir, Aile Bakanı şiddeti tolere edilebilir düzeyde bulurken kadınlar, tüm Türkiye'de haykırıyor: Suçlu sizsiniz!

Suçlu Sizsiniz, İktidarınızı ve Kadın Cinayetlerini Tolere Etmiyoruz-Kadın Savunma Ağı

Cumhurbaşkanı yani İstanbul Sözleşmesi’nden çekilerek tüm kadınları her türlü şiddete açık, öldürülebilir kılan kişi kadın siyasetçileri hedef gösteriyor; mafya-devlet iç hesaplaşmasında taraflar kadın bedenleri üzerinde tepiniyor; AKP vekili Şirin Ünal’ın evinde öldürülen Nadira’nın, AKP vekili Tolga Ağar’la görüştükten hemen sonra ölü bulunan Yelda Kaharman’ın ve Gülistan Doku’nun hesabı sorulmuyor ve tüm bunlardan cesaret alan erkekler “devlet beni korur, iki yıl yatar çıkarım” diyerek cinayetlerine devam ediyor ve kadınlar, tüm Türkiye’de haykırıyor: Suçlu sizsiniz!

Kadınların öfkesi İstanbul Sözleşmesi’nin iptali kararının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın “pandemi döneminde kadına yönelik şiddetin tolere edilebilir ölçüde” olduğu açıklamasıyla daha da büyüyor. Yanık kadınların öfkesini çeken bu açıklamasının ardından bugün de TBMM “Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu”nda, “İstanbul Sözleşmesi’nden çekildik ama kadın hakları ve şiddetle mücadelede değişen ne var? Değişen hiç bir şey yok” gibi anlamlı konuşmalar yapmaya devam etti.

Kadınlarsa bugün birçok ilde eylemdeydi.

Antalya Kadın Platformu Derya Yanık’ı derhal istifaya davet ederken, İstanbul Sözleşmesi hakkında yanlış bilinen doğruları açıklayan bir basın açıklaması yaptı.

Batıkentli kadınlar Balıkesir’in Edremit ilçesinde boşandığı eski eşi Sezgin Zilkaya tarafından çıkarılan tedbir kararına rağmen vurularak öldürülen Sibel Kaman için eylemdeydi. Kadın düşmanı politikaların kadına yönelik şiddeti derinleştirdiğini belirtilirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın kadına yönelik şiddet olaylarının tolere edilebilir düzeyde olduğu ifadesi kadın düşmanlığının en son göstergesi olduğu vurgulandı: “Sibel’in katili kadınların yaşam güvencesi olan İstanbul Sözleşmesini uygulamak yerine bu sözleşmeden geri çekilmek isteyenlerdir”.

Bursa Kadın Platformu Kadına yönelik şiddet olaylarındaki artışın “tolere edilebilir” düzeyde olduğunu söyleyen Derya Yanık’a karşı “itaat de tolere de etmiyoruz!” diyerek sokaktaydı:”Kadına yönelik şiddeti münferit ve meşru gören anlayışınıza ve kadın düşmanı politikalara biz kadınların tahammülü kalmadı! Kadına yönelik şiddet tolere edilemez! İstanbul Sözleşmesi feshedilemez!’

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu eyleminde “kadına yönelik şiddetteki artışı tolere edilebilir olarak gören zihniyete karşı, İstanbul Sözleşmesi’nden haklarımızdan, hayatlarımızdan, eşit ve özgür yaşam mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Kadına yönelik şiddeti de, şiddeti meşrulaştıran zihniyeti de tolere etmiyoruz. Yaşamın her alanında kadın mücadelesi ve kadın dayanışması ile eşit ve özgür bir toplumu hep beraber inşa edeceğiz. Yaşasın Kadın Dayanışması” denildi ve Derya Yanık istifaya çağrıldı.

Mersin Kadın Platformu, İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasına karşı başlayan nöbet eyleminin beşincisini gerçekleştirdi. “İktidarın kadın düşmanı politikalarını aynı bu balonları patlattığımız gibi mücadelemizle yeneceğiz. 1 tripoda bir kameraya değil bize yenilecekler” diyen kadınlar, kadın düşmanlığı, AKP, cinsiyetçilik, türcülük, patriyarka, homofobi, transfobi, faşizm, erkek şiddeti, makbul kadınlık, ırkçılık, bakım emeği yükü, eşitsizlik yazan balonları “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” flamalı iğnelerle patlattılar.

KESK’li kadınlar da birçok ilde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Genel Müdürlükleri önünde yaptıkları eylemlerle Derya Yanık’ı ve iktidarı protesto ederek gözaltına alınan KESK üyelerinin serbest bırakılmasını talep ettiler.

Yorumlar