Patriyarka virüsten daha tehlikeli: Pandemide iktidarlar kadınlar için ne yaptı? – Pınar, Gülçin

Ev içi şiddet vakaları yüzde 38,2 oranında arttı. Kadına yönelik şiddet olaylarında kadınların başvuru yolları tıkandı. Şiddete uğrayan kadınlar “Alo 183”hattına ulaşamadı, Şiddet Önleme Merkezleri ile kolluk merkezlerinde başvuru alımlarında sorunlar yaşandı, 6284 uygulanamaz hale getirildi. Çıkartılan İnfaz Yasasıyla kadına ve çocuğa karşı suç işlemiş bir çok fail tahliye edildi. Tecavüzü aklama yasası yeniden gündeme getirildi.