Pandemide özel alan, bakım emeği ve annelik – Çiğdem S., Aysun, Fatma

Patriyarkal kapitalist sistemin ne zaman krize girse, kadınların karşılıksız ev içi emeğini ve bakım emeğini daha fazla sömürmek için baskı politikalarını artırmakta aradığını görüyoruz. Pandemi sürecinde gördük ki kadınların varlığı, özgürlüğü, bedeni ve yaşamı üzerindeki tahakküm, iktidarlar açısından toplumun yeniden inşası için önemli bir yerde duruyor. Salt bir kadın düşmanlığı değil yaşadığımız süreç; aynı zamanda tüm yaşamın yeniden inşası için toplam bir saldırı karşısındayız.