Pandemide baskı, iktidar ve biyodenetim – Mihriban, Şilan

İktidarların pandemiyi yönetme biçimi, yeni yönetme biçimi olarak normalleştirilmeye çalışılıyor.
Pandemiyi nasıl yönettikleri, yeni normali nasıl kuracaklarına da işaret ediyor.
Yeni normalde devlet mekanizması yeni bir kurucu süreç olarak karşımızda. Sermaye- ırkçılık-faşizm- ataerki tüm egemenlik ilişkileri temel krizlerini çözmek için fırsat olarak değerlendiriyor.