Pandemi öncesi Türkiye’de isyanlar ve halk hareketleri – Şeyma Özberk

Kapitalizme, faşizme, cinsiyetçiliğe, ırkçılığa/şovenizme, doğanın yıkımına karşı farklı kökenlerden gelen ama giderek ortaklaşan taleplerin yükseldiğini görüyoruz. Bir yandan aralarında derin ayrılıklar da barındıran ama yine de birbirini tetikleyen halk direnişleri söz konusu. Bütünsel bir alternatif üretememiş olsalar da sisteme karşı yaratıcı eleştiriler içeriyor ve buldukları delikten isyan etme eğilimi sergiliyorlar.