Pandemi öncesi dünyada halk isyanları – Tuğçe Özçelik

Pandemi ilan edilmeden hemen önce dünyada yine isyanlar dönemi patlak vermişti. Neo-liberal faşist iktidarlara karşı halklar ayaklanmış ve gelir adaletsizliği, ekonomik kriz, yoksulluk gibi sebeplerden isyan ediyordu. Bu isyanların 10 yıl geçmeden patlak vermesi, kapitalizmin varoluşsal krizi temelinde, yeniden yeniden halk isyanlarının ortaya çıkacağının göstergesi.