Pandemi öncesi 4. dalga feminist hareket – Çağla Akdere

4. Dalga feminist hareket, homofobi, transfobi ve ırkçı göç politikalarını reddederek, ırkçılığa, emperyalizme, sömürgeleştirmeye, doğanın yıkımına, patriyarkaya, heteroseksizme ve neo-liberalizme karşı çıkan toplam bir söylemle hareket ediyor. Sınıf-cinsiyet; üretim-yeniden üretim; özel alan-neo-liberal faşizm meselelerini, ikinci kuşak sosyalist-feminizminin ortaya koyduğundan daha ileri biçimde vurguluyor.