Kapitalizm öldürür: Pandemide derinleşen kriz – Sezen, Çiğdem

Yeni normal, emek süreçlerinde despotizm ve patriyarka;  toplumsal ilişkilerde saldırgan dincilik, ırkçılık ve erkekçilik;  siyasal alanda daha da kristalleşen neo-liberal faşizmin egemenliğiyle biçimlendiriliyor.  Toplumsal/sınıfsal çelişkinin odaklanacağı yerin burası olacağı; siyasal çatışmanın bu gerilimin herhangi bir noktasından tetiklenebileceği görünüyor. Yani ya biz hepimiz yani işi, ücreti veya geliri olsun olmasın, çalışarak veya işsiz kalarak insanlıklarını gerçekleştirecekleri tüm imkânları ve alanları ellerinden alınanlar ya da onlar!