Kadınlar Savunmaya! Yaşamak istediğimiz hayatı kurmaya! – Mine Melek

Kadından kadına özel iletişim ağlarımızı kuralım; bunları kadın savunma ağıyla buluşturalım. Düştüğümüzde birbirimizi kaldıralım; birbirimizi yargılamayalım; birbirimize verdiğimiz sözleri tutalım; yanı başımızdaki kadının hayatını kendi hayatımız sayalım; birlikte üretip birlikte dönüştürerek hayatı yeniden kuralım

Kadınlar Savunmaya! Yaşamak istediğimiz hayatı kurmaya! – Mine Melek

Daha şimdiden bir hareket yayılıyor kentlerin ve mahallelerin sokaklarında, haydi durma, sen de katıl: Kadınlar savunmaya… Daha şimdiden güçlü bir bağ dokunuyor ev içlerinden kızkardeşliğin uzak diyarlarına: Haydi durma, sen de 8 Mart’a kadar özgürlük için feminist dayanışma ve laiklik bayrağını salla! 

Kadından kadına basit bir çağrımız var: Birbirimizi savunma çağrısı. Ve gör bak nasıl da bu basit çağrı Türkiye’nin dört bir yanından ta İran’a kadar yankılanıyor. Artık sabrımız gerçekten de hiç kalmadı. 14 yaşında çocuklar tecavüzcülere yem yapılırken, gör bak, tepemizin tası nasıl da fena halde atıyor. Birbirimizden güç alarak, hiç ama hiç yaşamak istemediğimiz bir hayatı ve bir ülkeyi değiştirmek için, yan yana gelip örgütlenme zamanı geldi de geçti bile! Gör bak, biz dur demezsek, nasıl da yağmalayıveriyorlar güzelim bedenlerimizi, hayatımızı ve harap ettikleri bu toprakları!

Ama kadın kadını dinler, kadın kadını savunur, kadınlar birbirini savunarak hayatta kalıp var olur. O zaman haydi gelin, kadınların savunma ağlarını kuralım. Zaten var olan dayanışma ağlarımızı geliştirerek, dayanışma ilişkilerini derleyip toplayarak, kadınların ve bu ülkenin kaderini değiştirecek bir kadın hareketini, bir kadın örgütünü hep birlikte kuralım. Kimse kendi yuvasına, kimse kendi köyüne, kimse kendi evine, kimse kendi dükkânına çekilmesin; herkes elindekini, yakın ve uzak çevresini bu ortak kadın savunmasını kurmak için seferber etsin. İşyerinde birlikte yemeğe çıktığımız kadınlar; veli-okul çevrelerimizdeki kadınlar; apartmanımızdaki komşu, sokağımızdaki esnaf kadınlar; akrabalarımız, yakın dostlarımız: Hepsini bu büyük kadın savunmasına buyur edelim. Kadından kadına özel iletişim ağlarımızı kuralım; bunları kadın savunma ağıyla buluşturalım. Düştüğümüzde birbirimizi kaldıralım; birbirimizi yargılamayalım; birbirimize verdiğimiz sözleri tutalım; yanı başımızdaki kadının hayatını kendi hayatımız sayalım; birlikte üretip birlikte dönüştürerek hayatı yeniden kuralım. Ve hiç unutmayalım: Kadın kadına hep gerek, kızkardeş gerek, düz gerek! 

Çünkü biliyoruz; hiçbir yuva, hiçbir köy, hiçbir ev ve hiçbir dükkân yeterince güvenli değil. Çünkü biliyoruz güç de güven de, ancak hep birlikte hayatımızı savunduğumuz, yaşamak istemediğimiz bir hayata hep birlikte dur deyip, yaşamak istediğimiz hayatı hep birlikte kurduğumuz yerde ve anda mümkün. Çünkü biliyoruz, sorun bizde değil, sorun bize istemediğimiz bir hayatı, istemediğimiz bir ülkeyi dayatanlarda. Çünkü biliyoruz, yaşamın ve değişimin döngüsünü en iyi kadınlar bilir ve kadınlar yaşamın çekirdeğinden aldıkları bu gücü zorbalara doğrulttuklarında, hayatın yeniden kurulma vakti artık gelmiştir.  

Unutmayalım, kadınlar için kendi hayatını savunur gibi birbirini savunmak, asla basit bir koru(n)ma eylemi değil, aksine, var olana karşı hep birlikte direnerek, yaşamak istediğimiz hayatı ve ülkeyi kendi değerlerimizle ve kendi ellerimizle kurma gücümüzü ortaya çıkarmak demek. Kadınlar için savunma; ne hayatımızı ne de bu ülkeyi Tek Adam rejiminin karanlığından beslenenlere teslim etmeyecek ortak bir kadın iradesini yaratmak demek. Kadınlar için savunma, direnişi ve itaatsizliği tüm topluma bir virüs gibi yayarak, yeniden kurma gücünü tüm güçsüz düşürülenlere yaymak demek. 

O yüzden şimdi olduğun her yerde, kadınların itaatsizlik bayrağını salla ve var gücünle bağır: Kadınlar savunmaya! 

Kadınlar savunmaya: Cesaret tedirginliğin yerini alsın! 

Kadınlar savunmaya: Böyle gitmez bu hayat diyenler, hep birlikte çoğalsın! 

Kadınlar savunmaya: Şiddetin, korkunun ve savaşın üstündeki örtü sıyrılıp atılsın! 

Kadınlar savunmaya: Eşitlik ve özgürlüğün önündeki tüm engeller kalksın! 

Kadınlar savunmaya: Bedenlerimizi ganimet gibi dağıtan, okulları, üniversiteyi, medyayı leş gibi kokutan bu dinci-erkek karanlık hayatımızdan defolup gitsin. 

Kadınlar savunmaya: Halkların kızkardeşliği ve barış gelsin. 

Kadınlar savunmaya: Saldırganı durduralım ve hesap soralım. 

Kadınlar savunmaya: Haydi topuklarımızı yere vuralım ve yaşamak istediğimiz hayatı kuralım.

Yorumlar