Kadın Savunma Ağı Çalıştayı Yapıldı (Dikili-Bademli 24-26 Eylül 2021)

Kadın Savunma Ağı, pandemi dolayısıyla 2 yıldır yapamadığı kadın yaz kampını bu sene tüm Türkiye’deki gönüllüleriyle çalıştay olarak İzmir/Dikili’de düzenledi.

Kadın Savunma Ağı Çalıştayı Yapıldı (Dikili-Bademli 24-26 Eylül 2021)

Pandemi koşulları dolayısıyla online çağrının yapılmadığı ve 70 kadının katıldığı Kadın Savunma Ağı Çalıştay’ında gelecek dönem programını oluşturmak için 3 gün boyunca kadınlar pek çok başlıkta tartışmalar yaptı.

Çalıştayın ilk gününde “çoklu krizler” başlığında, kapitalist kriz, faşizm ve ekolojik kriz üzerine tartışmalar yapıldı. Kapitalizmin krizini tartışırken bakım/yeniden üretim krizi başta olmak üzere işsizlik, borçlanma üzerine tartışmalar yaparak kapitalizmin krizlerini yaşama biçimimizi bilince çıkarmak, görünmeyen emeğimizi görünür hale getirecek bir politik program yaratmak üzerine tartışıldı.

Kapitalizmin krizinin ortaya çıkardığı dönemin ruhuna özgü  yeni faşist iktidar biçimlerinin, genelleşen kadın, LGBTİ+, göçmen/mülteci düşmanlığını; dinci gericiliğin yeni biçimlerini, kontrgerilla içi kriz ve giderek artan faşist saldırganlığına karşı İstanbul Sözleşmesi’nin olmadığı koşullarda nasıl bir mücadele oluşturulacağı üzerine konuşuldu.

Ekolojik krizin bakım krizi ve ekonomik krizle iç içe geçtiği ve bütün bu krizlerin korku, şiddete ve denetime dayalı bir biyosiyaseti önbelirlenim haline getiren bir neo-liberal faşist iktidar biçimiyle yönetildiği bugünün koşullarında, kapitalizmin doğa yağmasına yönelik eleştirilerimizi salt yaşam alanlarımızın savunulmasından ibaret olmayan ve kapitalist üretim ve yeniden üretim içindeki uzantılarıyla kavrayan anti-türcü, sosyalist ekofeminizmin imkanları ve mücadelesi üzerine tartışmalar yapıldı.

İkinci günde ise, kapitalizmin çoklu krizlerine ve rejim krizine karşı kadın kurtuluş hareketi bağlamında feminist öz-savunma hareketi üzerine tartışmalar yapılırken, tüm dünyada yükselen dinci gericiliğe karşı feminist laikliği bir kurucu ilke ve mücadele hattı olarak ele almanın imkanları üzerine konuşuldu. Çoklu krizlerin bireysel veya sistemik travmaları karşısında kolektif güçlenmeyi nasıl sağlayabileceğimiz konusunda başlattığımız tartışmalara ise yıl içerisinde de devam etmemiz, kolektif çözümler geliştirmemiz gerektiği üzerine konuşuldu.

Son gün ise, sistem krizi, faşizm, ekolojik kriz karşısında feminist öz-savunma, feminist laiklik, feminist kolektif güçlenme mücadelesi üzerinden nasıl bir feminist özne tahayyül edebiliriz? Sorusu üzerine tartışmalar yapıldı ve tüm tartışmaların ışığında nasıl bir feminist örgüte ihtiyaç var sorusuna cevap arandı. Feminist hareketin yeni dönemini örgütleme ve feminist özsavunma ağları kurma iddiasıyla çalıştay sonlandırıldı.

Çalıştay sonuç metni için linke tıklayın:

Kadın Savunma Ağı 2021 Çalıştay Sonuç Metni: Yaşasın Dayanışmamız, Yaşasın Feminist Özsavunmamız!

Çalıştay tartışma sunuş metinleri için linklere tıklayın:

Patriarkal Kapitalizmin Çoklu Krizinde Kadın Olmak-Giriş (1)

 

Çoklu Krizde Kadın Olmak-Toplumsal Yeniden Üretim Krizi (2)

Çoklu Krizde Kadın Olmak – Emek Piyasasında Kadın Emeği ve Pandemi (3)

Çalıştayımızdan kareler:

 

Yorumlar