İklim krizi, gıda krizi, ekolojik kriz: Buse Üçer

İster kırda yaşayalım ister şehirde neoliberal patriyarkal yağma siyaseti doğrudan günlük yaşantımıza etki ediyor. Nefes alamadığımız kentler, salgın hastalıklar nedeniyle değişen sosyal/ekonomik/toplumsal hayat, yangınlar, felaketler… Kadınlar olarak dünyada yaşanan tüm krizlerden katmerli şekilde etkileniyoruz.