فراخوان اضطراری زنان در روزهای شیوع بیماری همه گیر “نا امید نمیشویم، جمعیت خود را بیاد میاوریم.”

فراخوان اضطراری شبکه دفاعی زنان در مقابله با شیوع ویروس همه گیر کرونا: "از خواسته های خود، از حقوق خود و از زندگی خود هرگز صرف نظر نمیکنیم. به زنان و مبارزات زنان باور داریم. همه شما را بسیار دوست داریم."

فراخوان اضطراری زنان در روزهای شیوع بیماری همه گیر “نا امید نمیشویم، جمعیت خود را بیاد میاوریم.”

زندگی روزمره و دنیایی که در آن زندگی میکنیم با ویروس همه گیر کوید-19 (کرونا) زیر و رو میشود. این تهدید بزرگ برای سلامتی جامعه، با سیاستهای قدرت هایی که به نجات انسانها نه؛ بلکه به دنبال نجات و بقای ساختارهای مردسالار نئولیبرال هستند به آفت بزرگتری تبدیل میشود.

آنهایی که در روند معمول زندگی سنگینترین بارها را بدوش کشیده اند، آنهایی که به ناعادلانه ترین شکل ممکن مجبوریت پذیرفتن مسئولیت ها را داشته اند، هنوز هم گرانترین بارها را بر شانه دارند. زنان، کارگران بدون مزدی که بوجود آورندگان زندگی هستند و با مزد اندک خود امرار معاش میکنند؛ قشری اند که در این شرایط  شیوع بیماری همه گیر که منجر به  بحران سلامتی و بحران اقتصادی میگردد، در معرض بزرگترین تهدیدها قرارداده شده اند.

به جز از آمار مرگ و میر زنان بر اثر کوید-19، اینکه چقدر این موضوع زنان را از راههای دیگر که کمتر قابل رویت میباشد به شکل غیرآماری تحت تاثیر قرار داده است میدانیم؛ اما ناامید نمیشویم. جمعیت مان را بیاد میاوریم! برای اینکه همه ما این خطر بزرگ را با کمترین ضرر ممکن پشت سر بگذاریم ارزشهای مبارزه مان را، روحیه همبستگی و اتحادمان را، تلاش جمعی مان را، خواهری مان را، حقوق و زندگی مان را حفظ میکنیم. هیچوقت به این اندازه از هم دور نبوده ایم اما باز هم آنقدر به هم نزدیکیم که در این روزهای دوری اجباری ارزش های حیاتی مبارزه زنان را بخودمان و تمام جامعه یکبار دیگر یادآوری میکنیم!

    حق محافظت در برابر خشونت: خشونت علیه زن، کرونا نمیشنود! اطلاعات بدست آمده از کشورهایی که قبلا این بیماری همه گیر را تجربه کرده اند، مرگبار بودن “مردانگی به اندازه کرونا” را نشان میدهند. فاصله اجتماعی بخاطر مبارزه با شیوع بیماری سبب شده تا زنان با فاعلین خشونت (مردان) یکجا رها شوند، و این خود باعث شده تا خشونت ها حداقل به 3 برابر افزایش یافته، نادیده مانده و مداخله در آن مشکل تر شود. میدانیم که بیشترین خشونت ها علیه زنان در خانه ها صورت میگیرد. در امر مبارزه با شیوع بیماری برای اینکه فاصله اجتماعی که یکی از مهمترین ابزارهاست از هر نظر برای زنان مطمئن و مصئون باشد؛ تطبیق ماده 6284 توافقنامهء استانبول مبنی بر دورنگهداشتن فاعل (خشونت) به موثرترین و جدی ترین شکل آنرا خواهانیم. همچنان ایجاد یک خط ارتباطی اضطراری بخاطر مقابله با خشونت علیه زن بصورت 24 ساعت در هفته و فراهم کردن شرایط مداخله سالم توسط آنرا نیز تقاضا میکنیم.

    پناهگاه های امن و مطمئن حتی در روزهای شیوع بیماری همه گیر: در صورت مواجه شدن زنان با خشونت، برای رفع نگرانی هایی که ممکن است احساس کنند، میخواهیم اطلاعات مبنی بر اینکه در خانه های امن چه تدابیری برای مبارزه با اپیدمی (بیماری همه گیر) اتخاذ شده است،  به اشتراک گذاشته شود. فراهم کردن شوینده ها و مواد بهداشتی، بهبود شرایط زندگی، فراهم ساختن امکانات آزمایش برای زنانی که در خانه های امن بسرمیبرند و تامین نیازهای اساسی برای بهداشت و سلامتی آنان را خواستاریم.

    حمایت عمومی سالمندانی که در خانه میمانند: در کشور ما نزدیک به 8.5 میلیون سالمند بالای 65 سال زندگی میکنند که اینروزها قانون ممنوعیت گشت و گذار در کوچه ها برای آنان وضع شده است. 1.5 میلیون تن از آنها تنها زندگی میکنند و 76% این سالمندان تنها را زنان تشکیل میدهند. از همه میخواهیم تا به سخنان تبعیض آمیز علیه سالمندان خاتمه دهند. بمنظور جلوگیری از افتادن بار مراقبت از کودکان به دوش سالمندانی که مراقبت از کودک برای آنها خالی از ریسک نیست؛ برای تمامی کارکنان غیر اجباری در مشاغل خصوصی، و برای کارکنان مشاغل اجباری،  با در نظر گرفتن مرخصی با معاش برای یکی از والدین، خواستار این هستیم که نیازهای روزمره سالمندان به روش سالم و با مکانیسم های محلی – عمومی برآورده شود.

    آزمایش رایگان و گسترده برای همه: برای حفظ بهداشت و سلامت عمومی انجام آزمایش برای تشخیص بیماری اهمیت بالایی دارد. بدین منظور،  فراهم سازی امکانات آزمایشی و تشخیصی بصورت مساوی، رایگان، گسترده، بدون تبعیض و قابل دسترس برای همه و دخیل سازی فعال سازمان های حرفه ای بهداشتی در این روند را خواهانیم.

    حق دسترسی به اطلاعات درست: سیاه سازی اطلاعات حقیقی در تابلوی کشور ما، بار روانی زنان و تلاش عاطفی ای را که آنها مجبورند به خرج دهند سنگینتر و دشوارتر میسازد. آگاهی از وضعیت حقیقی شیوع بیماری همه گیر در کشور، آمار واقعی تلفات بر اثر اپیدمی و شفافیت در مورد تعداد آزمایشات انجام شده اساسی ترین حق ماست. ما خواهان نشر و پخش اطلاعات بصورت واضح و شفاف در مورد بیماری همه گیر و توقف فشارهایی که بر خبرنگاران اعمال میشود، هستیم.

حفظ سلامت کارکنان مراقبت های بهداشتی: میدانیم که کارکنان مراقبت های بهداشتی برای حفظ سلامت عمومی در اولین صفوف مبارزه با بحران قراردارند، زنان که بخش عمده ای از این قشر را تشکیل میدهند در حین مجادله تحت ریسک های بزرگ، به دلیل فشارهای ناشی از تقسیم کار بر اساس جنسیت نگرانی های شدیدی را تجربه میکنند. در نخست از تمامی خواهران مان که در این عرصه کار میکنند تشکر میکنیم. بخاطر حفظ سلامتی همه ما، اتخاذ تمامی اقدامات پیشگیرانه لازم بصورت فوری جهت حفظ سلامت آنان، فراهم سازی محیط کاری دور از خشونت و برآورده شدن نیازمندی های بخصوص کارکنان مراقبت های بهداشتی (زن) را خواهانیم.

    اخراج از کار، کارکردن غیر مجاز و بدون ضمانت متوقف شود:  در حالی که بحران اقتصادی به دلیل شیوع بیماری همه گیر عمیق تر می شود، از کار اخراج شدن زنانی که در مشاغل خدماتی به روش های خطرناک کار میکنند در مرحله نخست برای جامعه بسیار گران تمام شده و میدانیم که بالاترین میزان بیکاری در میان زنان جوان و فارغین دانشگاه ها را بوجود آورده است. به این ملحوظ، ممنوعیت مرخصی های اجباری بدون معاش، حفظ حقوق مرخصی های سالانه کارکنان و ممنوعیت کارهای غیر مجاز و بدون ضمانت که با شرایط بهداشتی مطابقت ندارد را تقاضا مینماییم. اولتر از همه برای زنانی که تا کنون از کار اخراج شده اند حق بیمه تامین اجتماعی و تضمین درآمد کافی میخواهیم.

    حق تضمین زندگی و حقوق عمومی رایگان: به تعویق انداختن کلیه بدهی های اعتباری به بانکها، قبض های برق، آب، گاز و ارتباطات و رایگان شدن خدمات عمومی،  تمهیدات لازم برای حمایت از مستاجر در اجاره منازل مسکونی، توقف تصامیم برای تخلیه منازل؛ و به صفر رساندن مالیات های وضع شده بر کالاهای مصرفی را تقاضا میکنیم.

    کارهای خانه “کار زن” نیست: به دلیل مراعات شرایط فاصله اجتماعی شاهد چندین برابر شدن کار بی پاداش زنان در خانه هستیم. از تهیه غذا گرفته تا تمیزکاری، مراقبت از کودک، مراقبت از مریض و افزایش فوق العادهء کارهای روزمره خانه، زنان بویژه مجبورند که مسئولیت حفظ امنیت همهء ساکنین خانه در مقابل خطر بیماری همه گیر را نیز به عهده بگیرند. ما از مردان می خواهیم در همه کارهایی که باید در طول مدت فاصله اجتماعی انجام شود به طور مساوی سهم بگیرند و برای حفظ سلامت مشترکمان به اندازه زنان احساس مسئولیت نمایند. ما خواستار تهیه، تنظیم و نشر نکات و آموزه های عمومی در این زمینه و استفاده فعال از رسانه های اجتماعی و شبکه های تلویزیونی در ترویج و پخش آنها هستیم.

    برنامه های آموزش از راه دور را با محتویات علمی، سکولار و عاری از پیامهای مبتنی بر جنسیت میخواهیم! برنامه های آموزش از راه دور با تعطیلی مدارس آغاز شده است و در همین آغاز شاهد تلاش هایی برای پرکردن آن از محتویات خشونت آمیز ارتجاعی-مذهبی هستیم. در تطبیق روش های غیر سکولار با تاکید بر بحران “عمره” که یک معضل بزرگ برای سلامت عمومی ایجاد کرد؛ در نخست از تمامی سازمان های آموزشی و والدین تقاضا میکنیم تا در این مورد واکنش نشان بدهند. تنظیم محتویات برنامه های آموزش از راه دور را به شکل علمی، سکولار، عاری از پیامهای مبتنی بر جنسیت و بدور از خشونت میخواهیم.

    روند پیگیری  بارداری و واکسیناسیون باید بیمه شود: به دلیل محدودیت در پذیرش بیماران در بیمارستان ها در شرایط شیوع بیماری همه گیر، مخصوصا برای تطبیق واکسن های زنان باردار و کودکان شرایط لازم محیا گردد، واحدهای بهداشت زنان ایجاد گردد.

    مصئونیت زنان و کودکان زندانی: بر اساس مشاهدات کمیسیون های ذیربط، بیشتر بودن تعداد زندانی ها به نسبت ظرفیت زندان ها و عدم توجه به نظافت و بهداشت زندانیان تثبیت شده است. نخست از همه اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با شیوع بیماری همه گیر و آزمایش فوری زندانیان را خواهانیم. همچنان میخواهیم که حکم تخلیه و اعدام 3100 کودک زندانی، 780 کودکی که همراه با مادرانشان در زندان بسر میبرند، بیماران، سالمندان، زنان باردار و زندانیان سیاسی که در شرایط خطرناک نگهداری میشوند به تعویق انداخته شود.

    مصئونیت مهاجران و بی خانمان ها: بهبود فوری شرایط زندگی در پناهگاه ها و مناطقی که مهاجران در آن زندگی می کنند،  آگاهی دهی گسترده در مورد شیوع بیماری همه گیر به زبان مادری آنها، انجام اقدامات پیشگیرانه فوری برای مهاجرانی که در مرزها بسر میبرند، تهیه پناهگاه برای بی خانمان ها، آزمایش فوری و درمان رایگان مهاجران با صرف نظر از چگونگی وضعیت پناهجویی آنها را جدا تقاضا مینماییم.

مصئونیت حیوانات خیابانی: اخذ تدابیر لازم جهت تضمین حق زندگی برای حیوانات خیابانی و حیوانات خانگی و ارائه آگاهی به مردم برای جلوگیری از انتقال ویروس از طریق حیوانات خیابانی به انسانها را خواهشمندیم.

در این روزهای دشوار ناامید نمیشویم، ما جمعیت خود را به یاد می آوریم که میدان ها و خیابانها را احاطه کرده بودیم!  ما می دانیم که همین جمعیت اکنون در خانه ها، در محلات کار، در واحدهای بهداشت و درمان، تنها یا باهم در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات مشترک ماست و از طرف دیگر همچنان به دفاع از ارزش های مبارزه ما می پردازد. میدانیم که  زن از زن در برابر خشونت دفاع می کند، و زمانی که تنهاست بیشتر دفاع میکند.ما تمام زنها را به گوش دادن به صدای برخاسته از خانه همسایه، با حفظ سلامتی خود، به متحد شدن با زنان دیگر به هر شکل ممکن، با استفاده از تمام امکانات موجود به ایجاد شبکه های مقاومت، ارتباط و همبستگی اجتماعی فرامیخوانیم. از خواسته های خود، از حقوق خود و از زندگی خود هرگز صرف نظر نمیکنیم. به زنان و مبارزات زنان باور داریم. همه شما را بسیار دوست داریم.

شبکه دفاعی زنان

Yorumlar